Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2019.04.20-tól)

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák Glassl Mariann (cím:2120 Dunakeszi, Kossuth utca 78., email: mariann@festettpolo.hu)(továbbiakban: „Glassl”) által kézzel festett egyedi pólók (továbbiakban: „termék”) megrendelésének és elkészítésének szabályait, feltételeit.
 2. A jelen ÁSZF 2019.04.20 -tól hatályos és a Glassl által készítendő termékek megrendelőjével (továbbiakban: „Megrendelő”) kötött szerződésekre/megrendelésekre és a Glassl által küldött, valamint a megrendelő által elfogadott ajánlatokra terjed ki.
 3. A termék elkészítésének részletes jellemzőit és feltételeit Glassl és a Megrendelő megrendelések formájában rögzítik (továbbiakban: ”megrendelő”).
 4. A termék megrendelésének minősül különösen, ha a Megrendelő Glassl honlapján lévő megrendelőlapot hiánytalanul kitölti és e-mailben a Glassl által megadott címre, elérhetőségre elküldi és azt Glassl visszaigazolja. Megrendelésnek minősül az is, ha a Glassl által küldött ajánlatot a Megrendelő visszaigazolja. Az email-es megrendelés és ajánlat elfogadás teljes értékű, szabályos megrendelésnek minősül, melynek visszaigazolásával a felek között szerződés jön létre.

Nem minősül a megrendelés visszaigazolásának – így megrendelésnek sem – ha Glassl a kitöltött megrendelő lappal kapcsolatban – annak egyértelműsítése, pontosítása céljából – további kérdéseket tesz fel Megrendelő részére. A megrendelés kizárólag attól az időponttól érvényes, amikor annak valamennyi részletét a felek tisztázták és a termék díját Megrendelő előre megfizette Glassl részére.

 1. Glassl a megrendelővel közösen megállapított feltételek és paramétek szerinti termék elkészítésére köteles. A megrendelő a Glassl-al közösen megállapított díj határidőben történő megfizetésére és az elkészült termék átvételére köteles.
 2. A megrendeléseket Glassl 1-3 héten belül teljesíti. A minimális teljesítési határidőn – 1 hét – belüli megrendelések soron kívüli megrendelésnek minősülnek, melyekre Glassl a termék díjának 25%-át jogosult felszámolni sürgősségi felár jogcímen.
 3. Amennyiben megrendelő a megrendelt termékkel kapcsolatban módosítási igénnyel lép fel és azt Glassl visszaigazolja, úgy a 4. pontban meghatározott maximális teljesítési határidő (3 hét) az utolsó módosítás időpontjától számítandó.
 4. A termék mintájának meghatározására a megrendelő jogosult. Amennyiben a minta megtervezéséhez a Megrendelő Glassl segítségét kéri, úgy a Glassl által javasolt első három minta tervezése ingyenesnek minősül. Amennyiben ezek egyike sem felel meg Megrendelőnek, úgy minden további minta tervezéséért Glassl 2500 Ft-ot jogosult felszámítani.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt termék paramétereinek módosítására nem minden esetben van lehetőség. A módosítási igény teljesíthetőségéről Glassl jogosult dönteni és amennyiben a módosítás már nem lehetséges, úgy megrendelő nem jogosult az eredeti paraméterekkel megrendelt termék díjának visszaigénylésére.

Glassl a már megrendelt, de a megrendelést követően módosított megrendelések esetén a termék díjának 30 % -át jogosult felszámítani módosítási felár jogcímen.

 1. Glassl a Megrendelő igénye szerint a termék készítése során legfeljebb 2 alkalommal lehetőséget biztosít a termék Megrendelő általi ellenőrzésére oly módon, hogy a Megrendelő részére emailben/Messengeren/Viberen fotókat küld a készülőben lévő termékről. Amennyiben a Megrendelő élni szeretne ezzel a lehetőséggel, úgy garantálnia kell azt, hogy a feltett kérdésekre fél órán belül választ ad, ellenkező esetben a termék elkészülésének határidejét módosíthatja.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék mintája minden esetben egyedileg, kézzel kerül elkészítésre, ezért a Glassl-al előre meghatározott mintától és színprofiltól az elkészült terméken lévő minta és annak színe is minimálisan eltérhet. Az ilyen jellegű eltérés ellenére a termék szerződésszerűen teljesítettnek minősül Glassl részéről.
 3. Megrendelő és Glassl a termék típusát, méretét, anyagösszetételét, színét előre, a megrendelést megelőzően egyezteti. Megrendelő kérésére Glassl a termék pontos méreteit külön megméri és elküldi Megrendelő részére. A Megrendelő nem jogosult mérethibára hivatkozással elállni a szerződéstől és visszakövetelni a termék díját, ha a termék méretét az általa közölteknek megfelelően választotta Glassl.
 4. Megrendelő köteles az általa vásárolt terméket rendeltetésszerűen használni és a termék anyagának, valamint a termékbe bevarrt címkén leírtaknak megfelelő módon tisztítani. A Glassl által készített egyedi festés – a természetes elhasználódásból eredő kopást leszámítva – nem kopik, nem fakul, színét nem engedi és nem veszíti. Amennyiben a termék anyagának összetétele is engedi, úgy a terméken lévő minta szárítás és vasalás szempontjából különleges eljárást nem igényel.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék anyagát, minőségét a festett minta nem befolyásolja, ezért az anyag hibájáért, elhasználódádáért Glassl nem felel.

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy terméket az ő utasítása alapján és kifejezett kérésére és személyére szabva állította elő Glassl.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Glassl nem felel azért, ha a termék a Megrendelőnek vagy a termékkel megajándékozottnak nem nyeri el tetszését. A termék egyedi jellegére tekintettel az nem cserélhető, nem küldhető vissza és annak díja nem igényelhető vissza.

 1. A termék árára vonatkozóan a Glassl honlapján található árlista irányadó. Az attól eltérő árakat, kedvezményeket, felárakat a felek az egyes megrendelések alkalmával egyeztetik.
 2. A termék átadására – a Megrendelő döntésétől függően – személyesen vagy csomagküldéssel kerülhet sor. A személyes átvételre a Glassl által meghatározott címen van lehetőség. A postai kézbesítés esetén Megrendelő az alábbi lehetőségek közül választhat:

– FoxPost csomagautomata

– FoxPost házhozszállítás

– Egyéni egyeztetés alapján más csomagszállító cég is szóba jöhet.

A csomagküldés kézbesítési díja a Megrendelőt terheli.

A csomagküldés kézbesítési díjáról és módjáról a Megrendelő kérésére Glassl részletes felvilágosítást ad.

 1. Glassl az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. Jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelésekben nem szabályozott kérdésekre. Amennyiben azonban jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelés eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy az egyedi megrendelés vonatkozó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.
 2. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a megrendelés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) célkitűzésének.
 3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.