Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók
Adataid védelme kiemelten fontos számunkra. A Festettpolo.hu tiszteletben tartja a weboladalát felkereső személyek rá bízott adatait és megvédi azokat.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékoztatunk arról, hogyan használja fel a személyes adataidat, valamint hogyan kérheted annak törlését.

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a festettpolo.hu honlapjáról átlinkeléssel érhetőek el.

2.Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
Milyen információkat gyűjtünk rólad? Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a festettpolo.hu látogatójaként – a megrendelése vagy a hírlevél feliratkozása során – önkéntesen bocsátasz rendelkezésünkre, és ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz kifejezetten hozzájárulsz.

Az általad megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyre rendelkezésünkre bocsátottál (megrendelések teljesítése, hírlevél küldése, stb.), minden esetben a jogszabályi rendelkezések betartásával. Harmadik személyeknek, az előzetes jóváhagyás nélkül, adataidat nem adjuk át, kivéve, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelező erővel elrendeli.

3.Biztonság
Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban a festettpolo.hu weboldal üzemeltetői mindent megtesznek azért, hogy a részükre megadott személyes adatok biztonságos tárolásáról gondoskodjanak. A teljesítésben részt vevő partnereiket titoktartási nyilatkozattal kötelezik a tudomásukra jutott Bizalmas Információk megőrzésére.

Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

4.Gyermekek személyes adatai
A Festettpolo.hu ÁSZF-hez igazodva, a webshopot 18 éven aluli személy nem használhatja, így gyermekkorú személyek személyes adatait nem tároljuk. Amennyiben észlelné, hogy ilyen személyes adat az üzemeltetők rendelkezésére áll, kérjük, hogy a lent található e-mail címek bármelyikén szíveskedjen jelezni, és gondoskodunk ezek törléséről.

5.Sütik (cookies)

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics, a Google AdWords, a Google Search Console, a Facebook Ads szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google, és a Facebook biztosítja.

Elengedhetetlen sütik

A szükséges sütik nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul az elengedhetetlen sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

Statisztikai és marketing célú sütik

A statisztikai és marketing célú sütik nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. A statisztikai sütik az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal

6.Személyes adatainak módosítása és törlése
Az általad megadott adatokat a festettpolo.hu automatikusan, külön kérés nélkül törli a nyilvántartásából a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételeinek megszűnésével.

Az adatainak törlését nyilvántartásunkból Te is bármikor kérheted, illetve visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Fenti esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel – ideértve: tároljuk-e bármilyen adatodat, és ha igen, melyeket; mi a felhasználás célja, időtartama, jogalapja -, az alábbi elérhetőségek bármelyikén szívesen állunk rendelkezésre:

– postacím: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 35/b
– e-mail cím: info@festettpolo.hu

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

 7.Az adatkezelésért felelős:
Név: Glassl Mariann
Adószám: 55084996-1-33
Székhely: 2120 Dunakeszi, Kossuth utca 78.

8.Adattovábbítás

A hírlevélre feliratkozók személyes adatait közvetlenül a Hírlevélküldő kapja meg és tárolja. A Hírlevélküldő Felhasználási feltételei elérhetőek a https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php linken.

Termékek rendelése, vásárlása esetében, a Látogató adatait az Adatkezelő a csomagküldő szolgáltatónak adja át.

A Weboldalon a regisztráció során megadott személyes adatokat, illetve a megrendelések adatait a Tárhelyszolgáltató a saját szerverén lévő SQL adatbázisban tárolja. A Tárhelyszolgáltató Adatkezelési Szabályzata elérhető a https://pcvilag.hu/adatkezeles/ linken.

Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.

A megrendelés megvalósulásához feltétlenül szükséges adatokon túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.

A fent említett harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

9.Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

10.Jogok érvényesítése

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

11.Az adatvédelmi szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

12.A szabályzat évrényessége

Jelen szabályzat 2020.06.12-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.